Bastion Hotel

// Zoetermeer

Alle betonwerkzaamheden met betrekking tot de onderbouw, alles in het werk gestort.