Autoliftschacht

// Amstelveen

Op grote hoogte in het werk gestorte wanden vereisen ervaring en kennis bij het bouw.